1. Rregullore për Hetimin Administrativ të Sinjalizimit dhe Mbrojtjen e Konfidencialitetit në Shoqërine “Albgaz” Sh.a     Shkarko PDF

2. Rregullore për marrjen e masave të duhura organizative për vijimin e veprimtarisë gjatë epidemisë COVID-19        Shkarko PDF