Albgaz JSC is licensed as a Combined Natural Gas Operator.

notifications

November may be considered as months of the achievements of the Combined Natural Gas Operator in the Republic of Albania Albgaz JSC. The Board of Energy Regulatory Commissioners, after adopting the natural gas tariff methodology as the main criterion, continued with the final certification of Albgaz Sh.a. This showed that the Combined Natural Gas Operator […]

Albgaz part of "Energy Expo & Forum"

notifications

Albania's Natural Gas Combined Operator, Albgaz JSC, participates in the fair organized by Expocity Albania under the title "Energy Expo & Forum 2017" 14-16 November 2017. This fair comes as a joint collaboration between the Ministry of Infrastructure and Energy of Albania and the Municipality of Tirana. The main focus of this organization is […]

Albgaz Sh.a vazhdon të tërheq interesin e gjigandëve europian.

notifications

Javën që lamë pas, në ambientet e zyrave qëndrore të kompanisë Albgaz Sh.a u mirëprit një delegacion me përfaqësues të gjigandit italian të Gazit Natyror Snam S.p.A. Snam S.p.A, është aksioner me 20% të aksioneve të TAP, dhe si një nga  liderat europian në ndërtimin dhe menaxhimin e integruar të infrastrukturës së gazit natyror, promovon […]

Albgaz Sh.a merr çertifikimin paraprak nga Enti Rregullator i Energjisë

notifications

Vendim, Nr. 82, Datë 26.05.2017 mbi çertifikimin paraprak të shoqërisë “Operatori i Kombinuar i Gazit Natyror” Albgaz Sh.a. Në mbështetje të neneve 37, 50, 59, 68, dhe 80 të Ligjit Nr.102/2015, “Për sektorin e Gazit Natyror”, Vendimit të Këshillit Ministerial Nr. D/2011/02/MC-EnC, Traktatit të Komunitetit të Energjisë, të ratifikuar me ligjin Nr. 9501, datë 03.04.2006, […]

Kompania italiane CND SERVICE SRL shpreh interesin për bashkëpunim me Albgaz Sh.a.

notifications

Krijimi i Operatorit të Kombinuar të Gazit Natyror Shqiptar, Albgaz Sh.a, ka tërhequr rreth vetes interesin e disa kompanive të huaja. Ditën e Enjte, më datë 13 Prill 2017, në ambientet e Albgaz Sh.a është realizuar takimi ndërmjet Albgaz Sh.a dhe kompanisë italiane CND SERVICE SRL, shoqëri e specializuar në konsulencën dhe zhvillimin e rrjeteve […]

Nënshkruhet Memorandumi i Bashkëpunimit midis Albgaz Sh.a dhe DESFA

notifications

Ditën e mërkurë, datë 12 Prill 2017, në Tiranë, u nënshkrua Memorandumi i Bashkëpunimit midis kompanisë Albgaz Sh.a e përfaqësuar nga Administratori Z. Klodian Gradeci dhe kompanisë Shtetërore Greke të Transmetimit të Gazit Natyror, DESFA, e përfaqësuar nga CEO Z.Nikas Sotirios. Në vijim të angazhimeve të ndërmarra nga Operatori Shqiptar i Transmetimit të Gazit Natyror, […]

Realizohet takimi i parë midis AlbGaz dhe DESFA

notifications

TAP Shqipëri ndërmjetësoi takimin e parë zyrtar midis AlbGaz, Operatorit te Sistemit të Transmetimit dhe Shpërndarjes së gazit natyror, dhe DESFA-s, Operatori Grek i Sistemit të Transmetimit të gazit, në Selanik të Greqisë. Presidenti dhe Drejtori Ekzekutiv i DESFA-s, Sotirios Nikas, hapi takimin duke i uruar mirëseardhjen pjesëmarrësve në Greqi dhe duke shprehur gatishmërinë e […]

Krijohet shoqëria “Albgaz”, Operator i Kombinuar i Transmetimit dhe Shpërndarjes së Gazit Natyror.

notifications

Këshilli i Ministrave ka miratuar krijimin e shoqërisë “Albgaz” Sh.a, me VKM Nr, 848, datë 7.12.2016, pas propozimit të bërë nga ministri i Energjisë dhe Industrisë dhe nga ministri i Ekonomisë. “Albgaz”, do të funksionojë si një operator i kombinuar, duke kryer veprimtarinë e Operatorit të Sistemit të Transmetimit dhe Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes […]