Kriteret:

  • te kete kryer specializim si mjek/ mjek i pergjithshem
  • Te jete pajisur me te drejten e ushtrimit te profesionit nga urdheri i mjekut
  • Te kete provoje pune jo me pak se 5 vjet
  • Te flase gjuhen shqipe
  • Pervec gjuhes ametare te flase anglisht (rrjedhshem), italisht (mire)

Afati i dorezimit te dokumentave data 22.05.2020

Të interesuarit të dërgojnë CV-në në [email protected]