Kriteret:

Të ketë kryer Arsimin e mesëm Teknike/Elektrike, Elektromekanike

Të ketë disiplinë dhe vullnet për punë.

Të jetë i përpiktë dhe fleksibël me orarin e punës.

Të interesuarit të dërgojnë CV-në në [email protected]